Unitat de Radiologia

Unitat de Radiologia


La radiologia és l’especialitat mèdica, que s’ocupa de generar imatges de l’interior de el cos mitjançant diferents agents físics (rajos X, ultrasons, camps magnètics, entre d’altres) i d’utilitzar aquestes imatges per al diagnòstic i, en menor mesura, per al pronòstic i el tractament de les malalties. També se li denomina genèricament radiodiagnòstic o diagnòstic per imatge. La radiologia s’ha de distingir de la radioteràpia, que no utilitza imatges, sinó que empra directament la radiació ionitzant (raigs X de major energia que els usats per al diagnòstic, i també radiacions d’un altre tipus) per al tractament de les malalties (per exemple, per aturar o frenar el creixement dels tumors que són sensibles a la radiació).

proves significatives

Angiografía,
Angiografía por tomografía computarizada
colangiografía,
coronariografía,
densitometría ósea,
diagnósticos asistidos por ordenador,
ecocardiografía,
ecografía,
fluoroscopia,
gammagrafía,
gammagrafía ósea,
imagen médica,
imagen por resonancia magnética,
neurorradiología,
mamografía,
medicina nuclear,
ortopantomografía,
radiografía,
radiología digital,
radiología intervencionista,
resonancia magnética nuclear,
técnica de Seldinger,
tomografía axial computarizada,
tomografía por emisión de positrones,
tomografía computarizada de emisión monofotónica y
urografía