Endocrinologia

Endocrinologia


L’endocrinologia és un camp de la ciència que s’encarrega de l’estudi de la síntesi, secreció, funció hormonal, i dels mecanismes de regulació de la secreció hormonal. Etimològicament endocrí prové de dos vocables grecs, endon: dins i Krinein: secretar o separar; això és, secretar a l’interior. El terme Hormona prové també d’un vocable grec: hormein que significa excitar.

El sistema endocrí conjuntament amb el sistema nerviós constitueixen dos dels més importants sistemes que permeten mantenir l’homeòstasi o mig intern de l’organisme. Tots dos constitueixen mecanismes de defensa enfront dels canvis ambientals; el sistema nerviós participa en la resposta inicial enfront d’un estímul, però la seva acció és de curta durada. Si l’estímul persisteix, entra en acció el sistema endocrí, la resposta del qual és més tardana però de major durada.

El sistema endocrí té un rol important perquè intervé regulant els mecanismes necessaris en els processos d’adaptació de les espècies als canvis ambientals.