Cirurgia general

Cirurgia general


Especialitat que s’ocupa del diagnòstic i tractament de patologies que requereixen intervenció quirúrgica sigui programada sigui d’urgència, principalment d’abdomen i tòrax.

Existeixen diverses branques de la cirurgia. La cirurgia general s’encarrega de les operacions gastrointestinals (estómac, melsa, pàncrees, fetge, etc.) i de les glàndules endocrines. També abasta les cirurgies toràciques no cardiovasculars.

La cirurgia traumatològica o ortopèdica té com a objectiu la solució de problemes de l’aparell locomotor, tant de les seves parts musculars com òssies o articulars. Aquestes cirurgies busquen solucionar lesions agudes, cròniques, recurrents o traumàtiques.

D’altra banda, la cirurgia plàstica és una especialitat quirúrgica que té l’objectiu de restablir o embellir la forma d’alguna part del cos. En el que refereix a l’embelliment, la branca especialitzada rep el nom de cirurgia estètica.