En aquesta secció s’exposa la política de privacitat desenvolupada per CEMEDIC, S.L. (en endavant CEMEDIC), a l’objectiu de protegir la informació de caràcter personal que vostè pugui facilitar quan visiti aquesta pàgina web. Conforme al règim legal vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, CEMEDIC informa que, totes les dades facilitades per l’usuari en visitar aquesta pàgina seran incorporades als fitxers de tractament responsabilitat de CEMEDIC d’acord amb les finalitats expressades en el moment de recollida en aquesta pàgina web, d’acord amb la normativa vigent. Els processos de tractament es realitzaran sempre amb el més profund respecte a la seva confidencialitat i observant en tot moment les prescripcions i mesures de seguretat exigibles per la legislació aplicable i en particular mantenir la informació en secret i adoptar les cauteles destinades a evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat. Les cookies són dades sobre l’usuari d’un lloc Web que s’emmagatzemen a l’ordinador de l’usuari i a les que es pot accedir quan es torna a visitar el lloc web. Hi ha dos tipus de cookies: “cookies de sessió” i “cookies permanents”. Les cookies de sessió només resideixen a la memòria i per tant la cookie desapareix quan es tanca el navegador. Les cookies permanents, per altra part, romanen a l’ordinador. Aquesta web utilitza la informació recopilada a través de les cookies de sessió per millorar els continguts i l’ús dels llocs Web. Pot esborrar o bloquejar les cookies a través del navegador. Si no accepta l’ús de les cookies, pot tancar el lloc Web que visita. L’informem que podrà exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat de les seves dades i limitació o oposició, enviant-nos una sol.licitud per escrit, a la que haurà d’acompanyar una còpia del seu DNI a una de les següents direccions:
  • Avinguda Vila de Blanes, 44, 1er, 17310 Lloret de Mar, Girona.
  • web@grupalfamedic.com
Qui es responsabilitzarà de les dades personals facilitades? Les dades personals seran tractades per CEMEDIC, S.L. (CEMEDIC) amb CIF: B17350588 Direcció postal: Avinguda Vila de Blanes, 44, 1er, 17310 Lloret de Mar, Girona. El Delegat de protecció de dades de CEMEDIC, S.L. és DEUCAR Asesores, S.L.P, amb domicili a Girona, Carrer Eiximenis, 18, 1 º 1ª, 17001 Girona. Per què recollim dades personals? A CEMEDIC tractem les dades que ens facilita per dur a terme el servei mèdic requerit, el que implica tractar dades sensibles de salut, així com per a realitzar totes aquelles proves i diagnòstics necessaris. D’altra banda, tractarem les seves dades amb finalitats administratives del mateix centre per poder concertar cita i gestionar el pagament dels serveis, ja sigui de manera directa amb vostè o a través de la seva companyia d’assegurances. A més a més, tractarem les dades personals amb fins estadístics i de prevenció del frau en compliment de les obligacions legals. Finalment, a CEMEDIC tractem la informació que ens facilita amb finalitat comercial relacionada amb els nostres productes i serveis.  Aquesta activitat comercial pot realitzar-se per qualsevol canal (correu postal, correu electrònic o per via telefònica) sempre que ens hagi autoritzat a l’efecte. Les dades personals que ens proporcioni seran conservades durant el termini legal establert per a la prescripció de responsabilitats i un cop finalitzada l’obligació de custòdia de la documentació. El perfil que elaborarem tindrà com a única finalitat dur a terme el tractament mèdic sol.licitat. No es prendran decisions automatitzades sobre el perfil elaborat. Podem tractar les dades personals que ens proporciona? Per poder tractar les seves dades personals, a CEMEDIC necessitem el seu consentiment exprés. Les dades que li sol.licitem són necessàries per poder identificar-lo, conèixer les seves característiques personals, el seu historial clínic i poder dur a terme un diagnòstic adequat. Si vostè és assegurat d’una entitat asseguradora, necessitem conèixer les dades d’identificació de la pòlissa d’assegurances. Si vostè no és assegurat de cap companyia aseguradora, necessitem les seves dades bancàries per realitzar el cobrament dels serveis contractats. A qui comunicarem les dades personals que tractem? Les dades personals que ens proporcioni no se cediran a tercers menys quan es tracti d’obligacions legals i quan siguin per una empresa del grup alfamedic. Per dur a terme certes proves comptem amb empreses externes que realitzen aquests serveis per CEMEDIC, els quals són encarregats del tractament. Aquests encarregats del tractament estan establerts en territori de la Unió Europea. CEMEDIC en cap cas realitzarà transferències internacionals de les seves dades. Quins drets té com a interessat? Vostè té dret a accedir a les seves dades personals i sol.licitar la rectificació de les mateixes si són incorrectes. Així mateix, pot oposar-se al tractament de les dades o sol.licitar que aquestes dades siguin suprimides si considera que les dades ja no són necessàries per als fins pels quals van ser recollides. Vostè també té dret, en determinades circumstàncies, a sol.licitar la limitació del tractament de les seves dades, de manera que a CEMEDIC només les conservarem per a l’exercici de o la defensa de reclamacions. Finalment, vostè té dret a què CEMEDIC, com a responsable del tractament, li entregui les seves dades personals en un format d’ús comú i de lectura mecànica i transmetre-les a un altre responsable. L’informem que podrà exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat de les seves dades i limitació o oposició, mitjançant aquest formulari o enviant-nos una sol.licitud per escrit, a la que haurà d’acompanyar una còpia del seu DNI a les següents direccions: