Medicina interna

Medicina interna


La medicina interna és una especialitat mèdica que atén integralment els problemes de salut en pacients adults, ingressats en un centre hospitalari o en consultes ambulatòries.

Objectius

-Guia al malalt en la seva complexa trajectòria pel sistema sanitari hospitalari, dirigint i coordinant l’actuació enfront de la seva malaltia i coordinant a la resta d’especialistes necessaris per a obtenir un diagnòstic i tractament adequats.

-Els mèdics internistes són els experts als qui recorren els metges d’atenció primària i la resta d’especialistes per a atendre malalts complexos el diagnòstic dels quals és difícil, que es troben afectats per diverses malalties o que presenten símptomes en diversos òrgans, aparells o sistemes de l’organisme.

-Dins de l’extensa formació dels internistes, existeix la possibilitat que alguns d’ells és “subespecialitat” en certs camps de la medicina, focalitzant-se únicament en ells, com el control dels factors de risc cardiovascular, malalties infeccioses i molt especialment el VIH, la insuficiència cardíaca congestiva, la malaltia tromboembòlica venosa i malalties autoimmunes, cures pal·liatives o unitats de pacients crònics complexos.

-Generalment el mèdic internista requereix l’atenció d’altres especialistes a l’hora de la realització de proves diagnòstiques, com a Radiologia en cas de necessitar un TAC o una RM, al Digestiu per a endoscòpies, al cirurgià per a presa de biòpsies… Etc, de tal manera que de manera coordinada selecciona les proves que més convinguin per a aconseguir un diagnòstic precís del pacient.