Fisioteràpia i rehabilitació

Fisioteràpia i rehabilitació


La fisioteràpia, també coneguda com a teràpia física, és una disciplina de la ciència de la salut que ofereix un tractament terapèutic i de rehabilitació no farmacològica per a diagnosticar, prevenir i tractar símptomes de múltiples malalties, tant agudes com cròniques, per mitjà d’agents físics com l’electricitat, ultrasò, làser, calor, fred, aigua, tècniques manuals com a estiraments, traccions, massatges.

El fisioterapeuta és un professional sanitari amb formació universitària i estudis terapèutics. A Espanya, les seves competències queden recollides en la Llei d’Ordenació de Professions Sanitàries. Títol de Grau en Fisioteràpia (quatre anys).

Segons la Confederació Mundial per a la Fisioteràpia, la fisioteràpia té com a objectiu facilitar el desenvolupament, manteniment i recuperació de la màxima funcionalitat i mobilitat de l’individu o grup de persones a través de la seva vida.

Es caracteritza per buscar el desenvolupament adequat de les funcions que produeixen els sistemes del cos, on el seu bon o mal funcionament repercuteix en la cinètica o moviment corporal humà. Intervé, mitjançant l’ús de tècniques científicament demostrades, quan l’ésser humà ha perdut o es troba en risc de perdre, o alterar de manera temporal o permanent, l’adequat moviment, i amb això les funcions físiques. Sense oblidar-nos del paper fonamental que té la Fisioteràpia en l’àmbit de la prevenció per a l’òptim estat general de salut.

En conclusió, la fisioteràpia no es pot limitar a un conjunt de procediments o tècniques. Ha de ser un coneixement profund de l’ésser humà. Per a això és fonamental tractar a les persones en la seva globalitat bio-psicosocial per l’estreta interrelació entre aquests tres àmbits diferents.