Urologia

Urologia


La Urologia és una especialitat mèdic-quirúrgica que s’ocupa de l’estudi, diagnòstic i tractament de les afeccions mèdiques i quirúrgiques de l’aparell urinari i retroperitoneu, en tots dos sexes, i de l’aparell genital masculí, sense límit d’edat, motivades per patiments congènits traumàtics, sèptics, metabòlics, obstructius i oncològics.
Com a tal especialitat, la urologia té la seva propedèutica, semiologia, nosologia i procediments específics diagnòstics i terapèutics, quirúrgics, endoscòpics i per medis físics.
Per a una projecció integral de l’assistència urològica, el seu contingut ha estat ordenat en capítols específics, l’enunciat dels quals és el següent:

Andrologia,
urolitiasis,
Endourología,
Oncologia,
Urodinamia,
Urologia Pediàtrica,
Trasplantament Renal
i Urologia General, que estudia la resta de les entitats nosològiques no incloses en les anteriors àrees.