Ecografies

Ecografies


Una ecografia és un procediment de diagnòstic que empra l’ultrasò per a crear imatges bidimensionals o tridimensionals. S’utilitza per a veure l’estat de les estructures internes del cos, com a òrgans, venes i artèries. Encara que l’ecografia serveix per a observar gairebé tot el cos, és més conegut pel seu ús en el període d’embaràs, per a observar el desenvolupament de l’embrió i fetus dins de l’úter de la mare. És un dels millors mètodes de diagnòstic per la seva seguretat, precisió i rapidesa.

L’ecografia es va usar per primera vegada, com la tècnica anomenada “sonar”, que es va utilitzar durant la Segona Guerra Mundial per a detectar submarins. Més endavant, es va desenvolupar l’ecografia, a partir del sonar, per la seva efectivitat per a observar l’interior del cos. L’ecografia no usa radiació, com sí que ho fan les radiografies i tomografies; per això, es considera un mètode segur, especialment, durant l’embaràs, ja que no s’ha descobert que l’ultrasò provoqui algun mal al bebè o a la mare.