Psiquiatria

Psiquiatria


La Psiquiatria és l’àrea de la medicina encarregada de la recerca i tractament de malalties mentals, identificar la procedència del mal que afecta el pacient i atacar-lo terapèuticament

La psiquiatria és la ciència que es dedica a l’estudi i tractament de les malalties mentals. El seu objectiu és prevenir, diagnosticar, tractar i rehabilitar els trastorns de la ment.

Recentment en el segle XIX els trastorns mentals van començar a ser tractats científicament com a malalties. Fins llavors, les persones que sofrien malalties mentals eren tancades en asils i rebien diferents tractaments amb la intenció de restituir-los la raó.

Els tractaments psiquiàtrics, per tant, poden dividir-se en dos grans tipus: els biològics, que poden incloure el subministrament de medicines i l’aplicació de electroshock per a actuar en la bioquímica del cervell, i els psicoterapèutics, que apel·len a les tècniques de la psicologia.

La psiquiatria compta amb diverses subespecialitzades, com la psicopatologia (que estudia els processos que poden portar a la insània mental), la psicofarmacologia (dedicada a l’anàlisi dels efectes dels fàrmacs en els tractaments conductuals, emocionals o cognitius) i la sexologia (l’estudi esquemàtic de la sexualitat humana).