Medicina esportiva

Medicina esportiva


La medicina de l’esport és l’especialitat mèdica que estudia els efectes de l’exercici de l’esport i, en general, de l’activitat física, en l’organisme humà, des del punt de vista de la prevenció i tractament de les malalties i lesions. També, aquesta especialitat va adquirint dia a dia un major protagonisme dins del camp de les ciències de la salut. A més, es reconeix que l’exercici produeix beneficis sobretot en malalties cardiovasculars, osteomusculars, metabòliques, i per a millorar l’estat físic en general per mitjà de la prevenció i promoció en salut. Per seguretat s’ha de formular com si fos un medicament, per a definir les dosis, tipus, durada, freqüència, i les proves de tolerància.També se’l denomina medicina de l’esport, medicina de l’activitat física, medicina de l’educació física, medicina de l’exercici, medicina especialitzada en esport. Alguns opinen que el terme medicina esportiva, encara que utilitzat per alguns mitjans de comunicació, no és d’ús correcte, igual que no és correcte el terme medicina treballadora, sinó medicina del treball. En forma anàloga el terme correcte és medicina de l’esport.

Està reconeguda com una branca de la medicina pel que existeixen cursos en diverses universitats, sigui dins d’un mestratge, especialització, subespecialitzacions, Curs Tutelar o Curs Bàsic.

Aquesta diversitat dóna com a resultat que l’orientació primària de l’especialista en medicina de l’esport pot variar segons el país de què es tracti. Així, en alguns països el metge de l’esport és preferentment un metge clínic, en uns altres és un mèdic traumatòleg que es dedica a atendre lesions de l’esport o també es tracta d’un especialista o subespecialitza en ergometria o proves d’esforç, en rehabilitació de pacients diabètics, o en prevenció de malalties cardiovasculars.

Les branques i disciplines de la medicina de l’esport inclouen les bàsiques (anatomia, fisiologia, biomecànica de l’exercici, etc.), les clíniques (Prevenció, tractament i rehabilitació de lesions i malalties) i altres ciències aplicades a l’esport (psicologia, nutrició, entrenament en l’esport, metrologia, etc.).

Les principals comeses de la medicina de l’esport són:

Missió preventiva.
Missió orientadora.
Missió curativa.