Infermeria

Infermeria


La infermeria, com a part integral del sistema d’atenció de salut, abasta la promoció de la salut, la prevenció de la malaltia i les cures que es presten als qui pateixen malalties físiques, malalties mentals, i a les persones discapacitades de totes les edats, en tots els entorns d’atenció de salut i en altres àmbits de la comunitat.

Seguint a l’etimologia la seva primera definició és el lloc on estan els malalts. També es diu d’aquesta manera a la professió de qui fa tasques d’atenció, cuidat de malalts o de persones sanes per a ajudar-les en la seva salut, facilitar la seva recuperació i atenent-los segons les normes clíniques corresponents. A més busca com a meta que la persona pugui aconseguir la seva independència al més aviat possible. Una altra possible definició d’aquest vocable és la diagnosi i tractament de respostes dels éssers humans enfront de problemes potencials o existents de salut.