Traumatologia

Traumatologia


La traumatologia és la branca de la medicina que s’especialitza en els traumatismes i en les seves conseqüències. Els experts en traumatologia, coneguts com a traumatòlegs, estudien les lesions que es produeixen en l’aparell locomotor.

Malgrat que el nom d’aquesta disciplina al·ludeix directament als traumes (lesions generades per agents mecànics), la traumatologia també es dedica a altres classes de lesions i trastorns. D’aquesta manera, concentra la seva atenció en tot allò que pot incidir en el normal funcionament de l’aparell locomotor.

La introducció de pesos i corrioles, la radiologia i els dispositius ortopèdics van ser altres avanços vinculats al desenvolupament de la traumatologia a tot el món.

En l’actualitat, la traumatologia està dedicada a l’estudi i el tractament de les diferents lesions que poden produir-se en les extremitats i en la columna. En la seva òrbita d’acció ingressen les fractures òssies, les luxacions, els esquinços i diferents classes de contusions.