Prova diagnòstica d’esforç

Prova diagnòstica d’esforç


La prova d’esforç, també coneguda com ergometría, consisteix en un examen de la resistència física a través de diversos exercicis que serveixen per a valorar el pronòstic d’una malaltia cardíaca en estudi o ja diagnosticada.

Aquesta tècnica s’empra per a detectar l’angina de pit o una afecció coronària en pacients que sofreixen dolor toràcic i, d’aquesta manera, valorar la resposta del cor a l’esforç a través d’un electrocardiograma i la determinació d’altres paràmetres.

Segons la Fundació Espanyola de la Salut (FES), el fonament principal d’aquesta prova és posar de manifest patologies que no presenten símptomes quan el pacient es troba en repòs, però que passen a ser simptomàtiques quan realitza exercici físic.

Per què es realitza la prova d’esforç?

Les principals raons per les quals es realitza aquest examen són les següents:

Observar la resposta del cor si sofreix algun mal diagnosticat o els efectes de fàrmacs o dispositius (marcapassos) administrats per a corregir aquest trastorn.

Determinar la freqüència cardíaca i si el cor batega de manera regular.

Si el pacient presenta dolor toràcic o palpitacions, ha tingut problemes relacionats en el passat o té antecedents de cardiopaties en el seu entorn familiar.