Cardiologia

Cardiologia


La Cardiologia és la part de la Medicina que copa el marc de treball situat en el cor i en l’aparell vascular. La seva finalitat bàsica és l’estudi, diagnòstic, tractament i prevenció de les malalties cardiovasculars.
El cardiòleg és el professional de la Medicina amb preparació específica per a assistir a pacients amb problemes cardiovasculars, ja sigui com a clínic, ja sigui com a tècnic especialitzat en procediments diagnòstics i terapèutics.
El camp de l’actuació professional de la Cardiologia comprèn els següents aspectes:

CARDIOLOGIA CLÍNICA: Es tracta de la cardiologia pròpiament dita. No ha de ser infravalorada pel desenvolupament de les proves complementàries. Dins d’ella existeixen:

-Assistència urgent i intensiva (Unitat coronària o de vigilància intensiva cardiològica). Aquest apartat cobreix l’assistència al malalt coronari agut i actualment constitueix un dels pilars fonamentals de l’especialitat.
En els serveis d’urgència dels hospitals, el cardiòleg actua com a consultor. Es fa càrrec de l’assistència en les unitats coronàries. En hospitals no considerats de màxim nivell (comarcals), l’assistència té lloc en àrees de vigilància intensiva general.
-Medicina hospitalària (no intensiva): A la sala d’hospitalització la labor del cardiòleg és continuar l’assistència del malalt coronari agut o tractar problemes aguts que no requereixen vigilància intensiva o tractar situacions cròniques que se sotmetran a processos diagnòstics complexos (especialment invasius) o a processos terapèutics.
-Medicina ambulatòria, seguiment a llarg termini i rehabilitació: Seguiment de les malalties cròniques i controlar l’evolució i la terapèutica del malalt.
La cura preoperatòria i postoperatòria del malalt quirúrgic.
Cardiologia pediàtrica: El cardiòleg amb formació especial en cardiologia pediàtrica té el seu camp d’acció en hospitals amb unitats de cardiologia pediàtrica.

TÈCNIQUES DE DIAGNÒSTIC:
Les tècniques complementàries no invasives dirigides pel professional en cardiologia són:
-Interpretació de radiologia de tòrax.
-Electrocardiografia estàndard.
-Electrocardiografia d’Holter.
-Proves d’estrès (esforç i fàrmacs).
-Ecocardiografia convencional, d’esforç i Doppler.
-Cardiologia nuclear.