INFORMACIÓ GENERAL

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, CEMEDIC, S.L. (en endavant CEMEDIC) l’informa que és titular de la pàgina web   https://www.grupalfamedic.com

D’acord amb l’exigència de l’article 10 de la citada llei, CEMEDIC l’informa de les següents dades: CEMEDIC, S.L. amb CIF B17350588 està inscrita al Registre Mercantil de Girona en Tom 1229, foli 41, full GI9534 i té domicili fiscal a: Avinguda Vila de Blanes, 44, 1er, 17310 Lloret de Mar, Girona. Es pot posar en contacte amb nosaltres en el Tel. 972362161 o al e-mail: web@grupalfamedic.com

PROPIETAT INTEL.LECTUAL

Aquesta pàgina web es regeix per les lleis espanyoles i per la legislació nacional i internacional sobre propietat intel.lectual i industrial.

Els noms i marques comercials o registrades, logotips o altres signes distintius són propietat del titular d’aquesta pàgina web. Qualsevol ús no autoritzat prèviament pel titular d’aquests continguts i tots els altres de la pàgina web, inclosos bases de dades, programes informàtics, edició, programació, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, dissenys, textos i gràfics, serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel.lectual o industrial.

En cap cas s’entendrà que l’accés i navegació per aquesta pàgina web o la contractació i utilització dels serveis oferts implica una cessió total o parcial d’aquests drets en favor de l’usuari. Per tant, queda prohibida la còpia, modificació, reproducció, comunicació pública, transformació o distribució per qualsevol mitjà dels continguts totals o parcials d’aquesta pàgina web, sense autorització prèvia i expressa dels titulars dels drets corresponents.  

RESPONSABILITATS I GARANTIES

D’acord amb el que estableix la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, la informació que es difon per aquesta pàgina web i tot el material al qual fa referència es realitza a títol purament informatiu.

Amb l’objectiu de facilitar l’accés a informació d’interès, CEMEDIC pot incloure a la seva pàgina web enllaços a pàgines de tercers. No obstant això, no es fa responsable de les informacions comercials contingudes en aquests llocs o de qualsevol dels serveis o pràctiques que es vinculin o relacionin amb les pàgines web enllaçades, ja que es troba fora del seu control.

CEMEDIC no es responsabilitza dels danys o perjudicis derivats de l’ús d’aquesta pàgina web ni, de qualsevol infracció de les condicions, normes i instruccions que estableix aquest Avís Legal.

CEMEDIC no garanteix l’absència de virus i/o altres elements lesius en aquesta pàgina web i el servidor que la subministra, ni la invulnerabilitat d’aquesta.  D’acord amb això, no es fa responsable dels danys i perjudicis que aquests elements puguin ocasionar a l’usuari o a tercers.

CEMEDIC no garanteix l’aplicació d’aquest Avís Legal en els accessos mitjançant enllaços de tercers a aquesta pàgina web, ni els enllaços d’aquesta pàgina web a altres webs. D’acord amb això i el que preveu la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, tot enllaç de tercers a aquesta pàgina web haurà de fer-se a la seva pàgina principal o d’entrada i no podran realitzar cap modificació, limitació o realitzar cap mena de manifestació sobre aquesta pàgina web comprometent-se a complir amb la resta de previsions d’aquesta normativa. 

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ La utilització d’aquesta pàgina web es regeix per la llei espanyola, amb independència de l’entorn legal de l’usuari o usuària. Qualsevol qüestió que pugui sorgir en la interpretació d’aquestes  condicions es resoldrà als tribunals del lloc on tingui fixada la seva activitat CEMEDIC, S.L..